A A A

WSZYSTKICH DARCZY?C?W CHC?CYCH WSPOM?C DZIA?ALNO?? NASZEJ FUNDACJI PROSIMY O WP?ATY NA KONTO

Pomorski Bank Sp??dzielczy w ?widwinie

07 8581 0004 0020 7353 2000 0001