A A A

Fundacja BEZ zaprasza na BEZOWY PIKNIK RODZINNY.

W dniu 2 wrze?nia 2017 w Bystrzynce odb?dzie si? piknik rodzinny. Zapraszamy wszystkich na ?wietna zabaw?, interesuj?ce wyk?ady, pyszny pocz?stunek . Przysta? Domina , 2.09.2017 od godziny 10.00- 16.00