A A A

W dniu 05.10.2019 r. Fundacja BEZ brała udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych organizowanym przez Urząd Miasta w Świdwinie. Dziękujemy za pomoc naszym wolontariuszom.